MU ngăn PSG tiếp cận Rashford

RashfordlàmụctiêuchuyểnnhượngcủaPSG.TheoDailyMail,MUsẽtróichânMarcusRashfordthêmmộtnămtrướckhikỳchuy ...